Debat Ghettoerne Har Altid Været Samfundets Losseplads

In: Business and Management

Submitted By joachim97
Words 1594
Pages 7
Debat: Ghettoerne har altid været samfundets losseplads
Politiken | 01.03.2014 | | Sektion: Debat Side 2 | 1501 ord | Artikel-id: e4496914 | Original artikel

SYSTEMKRITIK Det pisser mig af, at vi rappere har råbt op om den rå virkelighed i ghettoerne i årevis, uden at det fine Danmark har taget os alvorligt. Vores samfundskritik blev fuldstændig ignoreret. Først da der blev skrevet en digtsamling, der rettede brodden indad mod indvandrerne, kunne Middelklassedanmark lugte stanken fra ghettoerne, siger den pladeaktuelle rapper Marwan. af TAREK OMAR Det er, som om alle unge indvandrere i de her dage tror, at de kan få taletid i medierne, hvis de bare tæsker løs på deres egen baggrund, forældre og religion. Men hvor er kritikken af magthaverne blevet af? Den er væk! Men hvem var det lige, der byggede ghettoerne? Hvem fyldte boligblokkene med syge, arbejdsløse og kriminelle og derefter flygtninge og indvandrere? Hvem er det lige, der ikke har formået at give de unge uddannelser og skabe arbejdspladser til beboerne i ghettoen? Ja, forældrene svigtede deres børn, men hvad med samfundet, der opgav dem, før de kunne gå? Selvkritik er godt, men ikke når den lukker kæften på folk og freder magthaverne. Selvfølgelig har vi selv et ansvar, men det har samfundet også!«. Sådan siger den 33årige aarhusianske rapper, der i 2007 sparkede døren ind til den danske offentlighed med albummet ' P. E. R. K. E. R.' og redefinerede dansk raps forståelse af underklassen, ghettorap og randeksistens. Han er klar med en ny plade, og da jeg møder ham, går der ikke længe, før snakken falder på de seneste måneders ' oprør' i de nydanske kredse. »Det er pissearrogant, at der først skulle en digtsamling til, før Danmark fik ' øjnene op' for livet i ghettoerne. Anmelderne, journalisterne og politikerne lod, som om de hørte historien om svigt, tæsk, vold og kriminalitet i indvandrermiljøerne for…...

Similar Documents

American Psycho and the Culture of Narcissism

...udvikling i det senmoderne samfund 5 En psykopats bekendelser 7 En upålidelig fortæller? 8 En kronologisk fortælling med uregelmæssigheder 9 Et bevidst valg af redundante og overflødige beskrivelser 10 En samfundskritisk satire 11 En meningsløs tilværelse 12 En samtidsroman der hader 80’erne 13 En teknologisk guldalder 14 En bekymrende udvikling? 17 En afslutning på det senmoderne samfunds narcissisme 19 Litteraturliste 20 Bøger 20 Internetressourcer 20 Bilag 21 Bilag 1 22 En lille appetitvækker Ronald Reagans neoliberalistiske lempelige finanspolitik skabte for første gang siden 1920’erne en fuldbyrdet økonomisk vækst, hvilket i den grad satte sine spor på samfundet. Det enorme økonomiske marked, med hovedkontor på Wall Street i New York, fremprovokerede en ny kultur, hvor rige og succesfulde unge mennesker begyndte at skabe deres identitet ud fra hvilke tøjmærker de gik i, hvilket arbejde de havde, hvilken omgangskreds de befandt sig i og hvor dyre de restauranter de besøgte var. Yuppierne, som de med en negativ klang blev døbt, bliver i Bret Easton Ellis’ roman American Psycho fra 1991 personificeret i form af Wall Street-yuppien og psykopaten Patrick Bateman, og dennes omgangskreds. Dette studieretningsprojekt vil fokusere på de tendenser, heriblandt begrebet narcissisme, som skildres i romanen. Opgaven vil hovedsageligt fokusere på de negative konsekvenser af det senmoderne samfund og den......

Words: 8161 - Pages: 33

Kasino-Samfundet

...Jeg har jo så fået tildelt kilden ”Kasino-samfundet”, som er skrevet af Niels Meyer. Han var professor og anti-globalist. Han fortæller i en kronik i dagbladet fra Politiken den 12. oktober 1998, om de negative sider ved globaliseringen. Fænomenet ”globalisering” var jo noget der kom i fokus i løbet af 1990’erne. Niels Meyer bruger meget af sin tekst på at beskrive sit synspunkt som anti-globalisering, men hvad det i virkeligheden er anti-amerikansk. Det ses fx bare i titlen: Kasino-samfundet, hvor han ligesom Hunter-Thompson i sin tid gjorde, bruger Las Vegas, kasinoernes hjemstavn, som metafor for det frie marked og for amerikansk, neoliberal grådighed. Metaforen skal forstås på den måde, at de multinationale selskaber som dominerer økonomien er kasinoet, hvor alle andre er normale folk som hæmningsløst kaster penge ind i de enarmede tyveknægte i håbet på at være heldig og få den store jackpot. Det nævner han som de igangværende ”spekulationer”, som egentlig styrer det frie marked, gennem Wall Street og de store drenge der, gennem investorer og spekulanter i valuta, selskaber og prisen på alt. Utrolig meget af det er spekulation. Og som tommelfingerreglen er i Las Vegas: huset vinder altid, og de enarmede tyveknægte er og bliver også tyveknægte. Fortsat vil kun dem som vinder jackpotten blive tilgodeset i det frie marked, hvor det egentlig bare er en økonomisk junglelov der hersker. (Med junglelov menes at det er en konstant slåskamp om at opnå profit, og det...

Words: 482 - Pages: 2

Essay Om Grænsebrydende Kunst

...Grænsebrydende kunst Grænsebrydende kunst er intet nyt fænomen. Kunst og litteratur har altid været med til at rykke menneskets grænser, normer og værdier op gennem tiden. Man er gået fra kunstperiode til kunstperiode, og det slår aldrig fejl. Hver periode overskrider grænser, skaber debat og forargelse i samfundet, overrasker, provokerer, støder og chokerer, men rykker også grænser og skaber derved nye. Vores grænser er på denne måde konstant udviklet og flyttet gennem tiden. Et periodeskift er eksempelvis, hvor man går fra impressionismen, der gengiver virkeligheden som den er og ser ud, og til ekspressionismen, der er modsat gengiver følelser og det subjektive syn. Det ekspressionistiske digt ”Odalisk-skønhed” af Rudolf Broby-Johansen fra 1922 er et eksempel på, hvordan kunsten kan virke provokerende på dens samtid. Den samfundskritiske tone i digtet med fokus på storbyens negative konsekvenser for mennesket er subjektiv, og derved meget mod den ellers impressionistiske observerende stil. Det provokerer og støder med de barske og groteske skildringer af blod, død og ødelæggelse i gaderne. Grænser rykkes, og digtet er udtryk for grænsebrydende kunst, da ekspressionismen vandt frem, men chokerer og provokerer dette digt os her i år 2007, som det gjorde ved skreven fod (?). Nu til dags er beretninger om død og ødelæggelse blot baggrundsstøj fra fjernsynet – ”voldtægt af 21-årig kvinde, 10 civile døde i Irak, knivstikkeri fredag aften” – intet, der chokerer eller......

Words: 1449 - Pages: 6

History

...nytår! Det er første gang, at jeg som ny statsminister henvender mig til den danske befolkning på årets første dag. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for den venlighed, jeg har mødt i den korte tid, jeg nu har været statsminister. Jeg vil gøre mit yderste for at leve op til den tillid, der er vist mig. I aftes tog vi afsked med det gamle år. 2001 vil til alle tider blive husket for den forfærdelige terroraktion mod New York og Washington. Den 11. september var en dag, hvor den brutale virkelighed overgik selv de værste fantasier. Det gjorde ondt at se dette angreb på hjertet af den nation, som hele den frie verden skylder så meget. USA er udpeget som fjende af alverdens terrorgrupper. Det er ikke tilfældigt. For USA repræsenterer alt det, som religiøse fanatikere og herskesyge tyranner frygter og foragter. Det amerikanske samfund er bygget på ideerne om personlig frihed, demokrati, menneskerettigheder og religiøs tolerance. I hele den vestlige verden har vi bygget vores samfund op på tilsvarende værdier. Det er de principper og værdier, som har gjort det muligt at løfte vor del af civilisationen fra fattigdom til velstand. Det er disse værdier, vi nu skal værne og forsvare. Vi skal kompromisløst bekæmpe terrorismen. Og den kamp mod det onde skal USA ikke stå ene om. Danmark har sagt ja til en amerikansk anmodning om militær bistand i Afghanistan. Regeringen er også parat til at bidrage til en FN-støttet fredsstyrke i Afghanistan. Det betyder, at Danmark......

Words: 2767 - Pages: 12

Noter 1.G

...Kortfilm, d. 16/08/2012 Gruppe 7, min gruppe, har om den syvende parameter – helhed. Uvæsentligt: Da Marianna blev stukket af en myg. Helhed: At den slutter godt, Marianna går tilbage til Morten. Vellykket: Fordi hvis det havde været Morten, der var gået over til Marianna var de døde, men det var omvendt. Så de overlevede og fik endt deres diskussion lykkeligt. Koncentratet: Det der er tilbage af det væsentlige er fint, men der er en scene der gør det dårligt, og det er når Marianna bliver stukket. Richard Raskin: Richard mener, at filmen skal slutte så man føler sig tilfredsstillende ved at forlade historiens behagelige rum. Og det gør man, fordi det begge overlever og bliver hos hinanden. Dansk, d. 17/08/2012 Læs teksten ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ Vi har om åbne og lukkede tekster, og ’’Helle Helle: En stol for lidt’’ er en åben tekst fordi man har så mange overvejelser, og tænker videre på slutningen. En åben tekst: Er en tekst fuld af tomme pladser, således at læseren har frit valg på mange fortolkningshylder. En lukket tekst: Er en tekst, der forsøger at skabe en lydig læser i den forstand, at læseren loyalt fortolker teksten sådan som forfatteren lægger op til, at der skal fortolkes. Teksten handler om et par, der forbereder sig til deres egen fest, men alting går dårligt, og de skal til at lave maden færdig og gøre toilettet rent. De mangler også at tage deres fine tøj på. Men den ender meget sær, fordi kvinden i historien forlader pludselig......

Words: 21864 - Pages: 88

Fedmeepidemien I Usa

... 9 Reducering af antallet af fede 16 Litteraturliste 17 Indledning ”Fedmeepidemi” er et ord, som de fleste danskere skal til at vænne sig til. Det er et fænomen, der har taget sit udspring i USA, og det har været i rivende udvikling siden 80’erne. Dette fænomen er nu kommet til Europa, og blev i 2000 erklæret som værende en ”global epidemi” af World Health Organisation. Fedt er faktisk et rigtig praktisk stof, der er nemt at forbrænde og samtidigt kan det beskytte kroppen og holde den varm. Dog har fedtet i nyere tid tabt sin værdi som et essentielt element til vores overlevelse, fordi der simpelthen er for meget af det, og fordi det er så nemt at få fat i. Derudover lever vi i den vestlige verden, hvor vi har ualmindeligt stor velstand, og hvor den gennemsnitlige borger i et tilfældigt land har en stor købekraft. Ikke nok med det lever vi også i en verden, hvor der er en stor overflod af mad, og det udnytter markedet til fulde. Et eksempel herpå et fastfood industrien, der nyder godt at folkets købekraft, og derved deres mulighed for at sælge billig fastfood. Definition af overvægt Definition på fedme er, ifølge sundhedsstyrelsen: ”[…] en tilstand, hvor mængden af fedt i kroppen er forøget i en sådan grad, at det har konsekvenser for helbredet.” Det er svært at måle fedme, men man har skabt et værktøj, som kan give et indtryk af den enkelte persons situation. Kropsmasseindeks eller BMI(Body Mass Index) beregnes på baggrund af den personens kropsvægt......

Words: 7794 - Pages: 32

Student

...»Virkeligheden er, at sikkerhedsmyndigheder i dag ikke er i stand til fuldt at beskytte samfundet mod denne slags trusler,« siger han. Ikke desto mindre peger den danske terrorforsker Lars Erslev Andersen på, at de franske terrorister bag attentatet på Charlie Hebdo faktisk ikke falder ind under denne kategori. Intet tyder på, at Kouachi-brødrene havde været i kamp i hverken Syrien eller Irak. Derimod besøgte de to ifølge Berlingskes oplysninger for år siden den nu afdøde Anwar al-Awlaki i Yemen. Al-Qaeda lederen var, før han i september 2011 blev dræbt i et amerikansk droneangreb, kendt for at opfordre vestligt bosatte islamister til at begå terror. Hvorfor stigning: 1. ”Vi oplever, at flere unge bliver radikaliserede på grund af den internationale konflikt-optrapning.” Kontorchef i kommunen. 2. »De nye islamistiske grupper er blevet bedre til at mobilisere unge og er mere organiserede end før,« siger Fatih Alev. Imam. Prædikanter, fx Anwar al-Awlaki i Yemen. 3. Det øgede fokus på islamistisk radikalisering spiller også ind, siger Tobias Gemmerli fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS): »I forhold til den offentlige debat og den konkrete politik er det forventeligt, at flere henvender sig med bekymringer.« Ifølge DIIS-forskeren er situationen »alt andet lige« eskaleret, efter at Danmark er gået aktivt med i kampen mod Islamisk Stat (IS). »Men eskaleringen ses også i den offentlige debat med eksplicitte fjendeerklæringer og med den meget kontante......

Words: 3644 - Pages: 15

History

..., :''jr; i al 2. o· Siden »Fyrsten« blev udgivet 1532 (tyve år efter den blev skrevet), har værket været ombrust af stærkt følelsesladet debat, dybt forkætret og højt beundret, i lige grad til inspiration for Shakespeare som for Hitler. »Fyrsten« er en lærebog i statsmandskunst, skrevet ..i en pessimistisk krisetid, og med opskrift på hvordan' .. krisen kan løses. I bogen fremfører Machiavelli s...in berømte og berygtede tanke om, at målet helliger. ";nidlerne, at f.eks. vold kan være berettiget til at opnå • ~.; magt i en given situation. . Problemstillingen har levet siden, hvad historien . Hm taler sit alt for tydelige sprog om, og »Fyrsten« er ;?i .stadig et af de mest kontroversielle værker i verdens-' . litteraturen. ~ -~~ ~ f I.· jt: ", .p ~~, .! .~..;:- ., '. I l,· ~~ . --. ~II~' - --­ s:, "~ :-"'-"'"-","~_ ."-.,, ," "-,-- _ stærkere. Det koster ikke erobreren store anstrengelser ar vinde de svage, da de gerne tilslutter sig en ny hersker, og passer han på, at de ikke får for megen indflydelse og magt, kan han let med sine egne stridskræfter og ved de svages hjælp holde landets mægtige nede og herske over dem. Men den, som ikke passer på her, vil nemr tabe, hvad han har vundet, og så længe han bevarer de nye be­ siddelser, kun have evige vanskeligheder og ærgrelser. Romerne har i deres provinser taget hensyn til dette. De oprettede kolonier, srøttede de svage uden at......

Words: 16448 - Pages: 66

L'Oreal vs. Body Shop

...miljømæssige emner, blandt andet afskaffelsen af dyreforsøg, hvorimod L’Oréal er kendt som en af de sidste kosmetikproducenter, der endnu ikke har afskaffet dyreforsøg (Pitman, 2006). På trods af de grundlæggende uoverensstemmelser mellem de to organisationers kerneværdier, er samarbejdet fortsat i næsten et årti, og formålet med dette projekt er at undersøge hvordan forbrugerne har reageret på opkøbet, og hvad der gør, at forbrugerne fortsat køber The Body Shop produkter til trods for, at de nu er ejet af en virksomhed med et modstridende kerneværdisæt. Projektet vil søge, at forklare kerneværdierne i både L’Oréal og The Body Shop ved hjælp af Ingleharts teori om skellet mellem traditionelle, moderne og postmoderne værdier, samt en kvantitativ undersøgelse af kerneværdierne fra forbrugernes vinkel. Motivationen for denne analyse findes både ud fra et organisationskulturelt og marketingstrategisk perspektiv, da kerneværdier både har indflydelse på brand og forbrugsvalg. Dette giver projektet mulighed for at inddrage aspekter fra kernefagene Interkulturel Organisationsadfærd, Forretningsadfærd og Ledelse, Forbrugerkultur og Kommunikation, samt Marketingsstrategi og Planlægning. 1.2. Problemfelt 1.2.1. Formål Formålet med projektet er, at undersøge og forklare hvorledes de to modstridende sæt af kerneværdier i henholdsvis L’Oréal og The Body Shop har haft indflydelse på forbrugernes opfattelse af opkøbet, og hvilke faktorer der gør, at forbrugerne stadig vælger det......

Words: 10054 - Pages: 41

Demo Debat

...Demokratidebat opgave 1: Læs de to artikler fra videnskab.dk http://videnskab.dk/sporg-videnskaben/hvorfor-har-vi-ikke-direkte-demokrati-som-i-oldtidens-athen http://videnskab.dk/kultur-samfund/danmark-er-ikke-et-folkestyre Gå sammen to og to og svar på følgende spørgsmål: Hvor kommer begrebet ”tredeling af magten” oprindeligt fra? Folketinget har den lovgivende magt i Danmark. Politiet og henholdsvis regeringen har den udøvende magt. Til sidst er det så domstolene der har den dømmende magt. Hvad var oplysningsfilosofferne bange for i forbindelse med det direkte demokrati? 1. Stemmeret til alle beslutninger betyder ikke, at man kan sætte dagsordenen. Man kan altså kun stemme for eller imod og ikke vælge, hvad der bliver stemt om. 2. Individerne i store grupper føler sig mindre ansvarlige for fælles beslutninger end individer, som tager beslutninger i mindre grupper. 3. Mængden af informationer den enkelte borger ville skulle sætte sig ind i ville under et fuldstændigt direkte demokrati ville være overvældende. Hvilke tre ulemper lister Christian Rostbøll op udover frygten for ”pøbelvælde”? At folket får for meget magt, og at man ville misbruge den og lade det gå ud og enkeltpersoner. folket ville misbruge deres flertals-magt til at forgribe sig på den enkeltes personlige rettigheder som for eksempel den personlige ejendomsret eller ytringsfrihed. | | | Hvornår oplever vi reelt direkte demokrati? Vi oplever direkte demokrati ved......

Words: 492 - Pages: 2

JetstrøMmer Og VæRet I Norge

...Jetstrømmer og været i Norge Geofysisk Institutt, 1. semester 2015 Jetstrømmer og været i Norge Geofysisk Institutt, 1. semester 2015 Anders Bibow Olsen 241227 | GEOF100 | 31. oktober 2015 Oppgave 5 Anders Bibow Olsen 241227 | GEOF100 | 31. oktober 2015 Oppgave 5 Innholdsfortegnelse Introduksjon 2 Hva er en Jetstrøm? 3 Beskrivelse 3 Påvirkende faktorer 5 Bakgrunn om effekter som påvirker Jetstrømmer 5 Corioliskraften 5 Hadleycelle 6 Ferrelcelle 6 Polarcellen 7 Rossbybølger 7 Andre former for høytliggende jetstrømmer 8 Polarnatt jetstrøm 8 Lavtliggende jetstrømmer 8 Barrierejetstrømmer 8 «Valley exit jet» 8 Praktisk anvendelse av jetstrømmer 9 Luftfart 9 Vindkraft 9 Jetstrømmer og klimaendringer 9 Hvordan dette påvirker været her hjemme 11 Sonal og Meridional flyt 15 Oppsummering 15 Kilder 16 Introduksjon Det var høytflyvende militære fly under 2. Verdenskrig som først kom skikkelig i kontakt med jetstrømmene, men det hadde blitt spekulert i dens eksistens før den tid. Da man fra bakken hadde observert raskflyttende cirrus skyer, tenkte man at høytliggende vestavind med høy hastighet måtte eksistere. På den nordlige halvkule er det to slike jetstrømmer; den Polare jetstrøm, og den Subtropiske jetstrøm. For å forstå jetstrøm må man ha noe oversikt om hva som skjer i atmosfæren nærmest bakken; kjent som troposfæren. Det er også nyttig for å forstå dannelsen av Hadley, Ferrel og Polar celler og hvordan......

Words: 3492 - Pages: 14

Kunstens Rolle I Samfundet

...Sabrina  Skinbjerg  Hjorth  2.u   Dansk     27/1-­‐    2016   Kunstens  rolle  I  samfundet         Kunsten  er  under  evig  udvikling,  hvilket  altid  har  medført  debat  og  uenighed  omkring,  hvilke   værdier   kunsten   egentlig   skal   belyse.   Med   moderne   kunst   forsøger   kunstneren   at   influere   samfundet   med   kunstnerens   ofte   provokerende   budskaber.   Kunsten   dyrkede   førhen   altid   skønheden,   men   gør   den   moderne   kunst   faktisk   bare   verden   grimmere,   eller   har   den   en   fremmende  og  god  effekt  i  samfundet?  Dette  er  også  emnet  i  artiklen  ”Moderne  kunst  gør  ver-­‐ den  til  et  grimmere  sted”,  som  er  skrevet  af  Rune  Selsing  og  trykt  i  Jyllands-­‐Posten  den  29.  Fe-­‐ bruar  2012.         Tekstens   væsentligste   hovedsynspunkt   er,   at   skønheden   er   værd   at   hylde,   og   derfor   kan   grimheden  og  den  moderne  kunst  ikke  være  det  (s.  13,  l.  10-­‐11).    Til  at  underbygge  dette  syns-­‐ punkt  siger  Selsing,  at  de  moderne ......

Words: 1181 - Pages: 5

Doc, Docx, Pdf, Wps

...Indledning  Fundamentalisme og det senmoderne samfund 1; hvordan er disse to begreber  forbundet?  Fundamentalisme er et begreb, der bruges flittigt i nutidens debat, og ingen  synes i tvivl om, hvad begrebet dækker over. Jeg vil i denne opgave belyse begrebets  betydning og beskæftige mig med det som religionssociologisk fænomen. Samtidig vil jeg  sætte fundamentalismen i relation til selvets situation i det senmoderne samfund ud fra  opfattelser fremstillet af den britiske sociolog Anthony Giddens (1991) og den polske ditto  Zygmunt Bauman (1998), idet jeg ønsker at undersøge og diskutere sammenhængen mellem de to begreber.  Først vil jeg redegøre for begrebet fundamentalisme. Her vil jeg komme ind på dets  historiske opståen og udvikling ud fra artiklen ”’Fundamentalism’, Christian and Islamic”  (Shepard, 1987).  Derpå vil jeg redegøre for brugen af fundamentalisme som generelt  sociologisk fænomen ved at opstille karakteristika for begrebet. Redegørelsen vil fungere  som baggrund for den efterfølgende diskussion. I forlængelse heraf vil jeg meget kort redegøre for Giddens og Baumans definitioner  af det senmoderne samfund som basis for den efterfølgende diskussion.  I diskussionen vil jeg således tage udgangspunkt i disse opfattelser og belyse selvets  situation.  Jeg vil efterfølgende forbinde dette med fundamentalismen og især diskutere,  om denne er et nutidigt fænomen opstået på baggrund af strømninger i senmoderniteten.  Da vil jeg også inddrage......

Words: 2513 - Pages: 11

Feltrapport Konvertisme

...Spørgsmålene til interviews: SICKON (Connie) | 1. Hvornår konverterede du? 2. Hvordan er det at leve som munk I nutidens samfund?  | Begge | 1. Hvordan var din livssituation da du konverterede, og hvad var årsagen?  2. På hvilken måde mærker du til dagligt at du tilhører en religiøs minoritet I et kristent land?  3. Hvordan vil du beskrive din familien reaktion på konversion? Følte du, at du kom på kant med samfundets normer da du konverterede eller sidenhed?  | Islamisk trossamfund (Niels) | 1. Vil du sige at du er opvokset i en traditionel eller senmoderne familie? 2. Kommer du fra et religiøst praktiserende hjem? Hvis ja, i hvilken grad? | Undersøgelsen: For at få svar, har vi være ude hos ISCKON og Islamisk trossamfund. Her har vi observeret rummene; lyde, lugte og indretning. Begge steder har vi fået et foredrag om dét at konverterer til enten ISCKON eller Islam. Efter foredraget har vi haft mulighed for at stille vores spørgsmål (de ovenstående)– i hvert fald dem vi ikke fik svar på under foredraget. Begge steder har vi været i ca. 2-3 timer. Hvor? | Observationer hos ISCKON og Islamisk Trossamfund. | ISCKON | * ISCKON templet ligger sammen med en Villa i Vanløse. * Templet er udsmykket med: -Gudebilleder (Krishnas avatare). -Statuer af Krishnas avatare.-En statue af Prabhupada (Grundlæggeren af ISCKON). * Der lugter af røgelse.Hver gang en tilhænger af ISCKON træder ind i templet, ringer personen på en klokke og lægger sig......

Words: 2184 - Pages: 9

FrøKenen Af Herman Bang

...Brandes, manden der introducerede naturalismen (eller Det Moderne Gennembrud), forholdte sig kritisk til datidens normer og konventioner, så han opfordrede til en undersøgelse af staten, kirken, ægteskabet og familie. Hans formål var at sætte ting til debat, hvilket også er et centralt element i naturalismen. Ydermere ser man også mennesket som et biologisk væsen, hvor erkendelse kan opnås ved hjælp af fornuft, hvor mennesket er rationelt, hvor mennesket tror på videnskaben, og hvor positivismen var i højsædet. Frøkenen er en skønlitterær, impressionistisk novelle, idet en novelle kendetegnes ved et korthandlingsforløb med få (essentielle) personer, et sanseligt og beskrivende sprog, samt en åben afslutning, hvor fortolkning er nødvendigt. Dette er selvfølgelig kun nogle af de genretræk, der findes ved noveller. Ydermere er denne genre også episk, hvilket betyder, at novellen er en tekst, der rummer en historie og gengiver et handlingsforløb og et tidsforløb. Noget usædvanligt ved Frøkenen er, at denne novelle også har et lyrisk element i form af følelser og tanker, hvilket blandt andet kan ses på den første side, linje 18-19: ”Og for hvert Klip er det, som on det gjorde ondt inden i hende,” samt side 1, linje 14: ”og hun tænker altid, hun kan narre Betjenten med en Kringle og en stor Snaps Solbærrom.” Gennem hele novellen hører vi en hel del om frøkenens tanker og følelser, hvilket gør, at vi får en lettere forståelse af de ting hun gør og tænker, ergo bliver det lettere......

Words: 2105 - Pages: 9