Dupa

In: Other Topics

Submitted By gosiarosa91
Words 673
Pages 3
Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.) – gatunek zawsze zielonego krzewu, rzadko niskiego drzewa, należący do rodziny cyprysowatych. Występuje na półkuli północnej od obszaru okołobiegunowego po góry południowej Europy, Azji i Ameryki Północnej. W Polsce jest to gatunek rozpowszechniony. Rośnie na bardzo różnych siedliskach – od bagien, poprzez lasy, po murawy, odłogi i tereny skaliste. Jest to też gatunek bardzo zmienny – euroazjatycka odmiana typowa osiąga do kilkunastu metrów wysokości, podczas gdy pozostałe odmiany płożą się lub podnoszą, osiągając niewielką wysokość. Jałowiec pospolity ma wszechstronne znaczenie użytkowe i odgrywał istotną rolę w kulturze ludzkiej, także jako roślina magiczna. Wykorzystywany jest m.in. jako roślina lecznicza, jadalna (szyszkojagody używane są jako przyprawa), olejkodajna, barwierska. Często uprawiany jest jako krzew ozdobny. W środowisku naturalnym odgrywa istotną rolę biocenotyczną.

Jałowiec pospolity jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli nagonasiennych. Zasięg tego gatunku obejmuje całą strefę okołobiegunową półkuli północnej. Jest jedynym gatunkiem jałowca występującym zarówno na półkuli zachodniej, jak i wschodniej[4]. W Ameryce Północnej sięga na południu do obszarów górskich w Kalifornii na zachodzie i Pensylwanii na wschodzie. Na północy sięga do wybrzeży Oceanu Arktycznego, ale brak go na wyspach Archipelagu Arktycznego. Rośnie jednak wzdłuż wybrzeży południowej Grenlandii[5]. W Europie zasięg gatunku obejmuje niemal cały kontynent z wyjątkiem Azorów, Balearów i Krety. Na północy po Islandię i północne krańce Półwyspu Skandynawskiego. W południowej części Europy spotykany jest niemal wyłącznie w górach. Rośnie także w górach Afryki północnej. Dalej na wschód obecny jest w północnej części Azji Mniejszej oraz w regionie Kaukazu. Poza tym występuje w Europie wschodniej, choć w południowej…...

Similar Documents

Fox Pro Project

...5.3 Ștergerea din tabel ………………………………………………………………………..… 14 5.4 Căutarea în tabel .................................................................................................................... 15 5.5 Aranjare crescătoare după gen și descrescător după numele filmului ……………………... 16 5.6 Aranjare crescătoare după data returnării ………………………………………………..… 17 5.7 Aranjare descrescătoare după preț ………………………………………………………..... 18 5.8 Suma de plată la o anumită persoană dată ............................................................................. 19 5.9 Reducere la mai multe DVD-uri închiriate ………………………………………………… 20 5.10 Media prețurilor la un gen de film ……………………………………………………...… 21 5.11 Care este genul cu cele mai multe filme ………………………………………………….. 22 Capitolul VI: Programul complet …………………………………………………………….… 24 Capitolul VII: Concluzie ……………………………………………………………………….. 28 Bibliografie …………………………………………………………………………………….. 29 Introducere Visual FoxPro este un limbaj de programare de date-centrică orientat-obiect şi procedurale produs de Microsoft. Acesta este derivat din FoxPro (iniţial cunoscut sub numele de FoxBASE), care a fost dezvoltat de catre Software Fox începand cu anul 1984. Fox Technologies a fuzionat cu Microsoft în 1992, după care software-ul a achiziţionat funcţii suplimentare şi prefixul "Visual". Ultima versiune de FoxPro (2.6) a lucrat sub Mac OS, DOS, Windows, şi Unix: Visual FoxPro 3.0, prima versiune "Visual", a redus platforma de sprijin......

Words: 5239 - Pages: 21

Living States

...utilizând direct informaţiile disponibile, conform caracteristicilor problematicii cercetate, beneficiază de reprezentări tipice ale unor îndelungate experienţe şi competente în materie, la care în alt mod n-ar putea accede. 3. Confirmarea temei de licenţă are loc în baza cererii scrise de către studenţi şi este aprobată prin ordinul rectorului instituţiei la prezentarea catedrei. Procesul de coordonare a temelor tezelor de licenţă şi a conducătorilor ştiinţifici se efectuează până la practica de licenţă. Astfel, se urmăreşte scopul, ca în momentul repartizării studenţilor la practică să fie luate în considerare temele tezelor de licenţă, planul lucrării pentru a fi mai convenabil de acumulat materialul practic pentru teză. După confirmarea temei tezei de licenţă se prevede elaborarea programului individual de lucru şi a graficului de pregătire, de expunere şi prezentare a tezei de către conducătorul ştiinţific în comun cu licenţiatul, în scopul repartizării raţionale a timpului la întocmirea unor capitole şi prezentarea lucrării, în ansamblu, efectuarea controlului termenilor stabiliţi pentru prezentarea tezei de licenţă până la susţinerea ei. Graficul se întocmeşte de către student în două exemplare, unul păstrându-se la conducătorul ştiinţific al tezei de licenţă, al doilea - - la absolvent. Forma graficului şi a termenului privind realizarea tezei de licenţă este prezentată în anexa 3. Teza de licenţă în forma finală se va prezenta la catedră cu o......

Words: 6609 - Pages: 27

Analiza Economico Financiara

...economice determinat de complexitatea relaŃiilor cauzaefect reclama utilizarea mai multor tipuri de analiza, structurate dupa diverse criterii: a. In funcŃie de raportul dintre momentul in care se efectueaza analiza i momentul desfaurarii fenomenulu se distinge: analiza postfactum, postoperativa sau analiza realizarii obiectivelor. Aceasta analiza furnizeaza informaŃii privind gradul de realizare a obiectivelor programate; analiza previzionala sau prospectiva presupune determinarea evoluŃiei viitoare a unui fenomen economic pe baza cercetarii factorilor de influenŃa (a relaŃiilor de cauzalitate), a acŃiunii lor in perspectiva. Prin aceasta metoda se stabilesc obiectivele ce trebuie realizate in perioada viitoare. Analiza postfactum se bazeaza pe variabile certe, in timp ce metoda previzionala, pe variabile incerte. b. Din punct de vedere al determinarii cantitative sau al caracteristicilor calitative ale fenomenelor se poate evidenŃia: analiza calitativa prin care se abordeaza sistemic, cibernetic desfaurarea fenomenelor. Rolul acestei analize este de a elabora modele in care sunt cuprinse elementele esenŃiale ale fenomenului cercetat. analiza cantitativa presupune cercetarea fenomenelor prin determinari cantitative: greutate, grad, suprafaŃa, volum, numar, durata, etc. Analiza cantitativa se preteaza la aplicarea metodelor matematice moderne. c. Dupa nivelul la care se aplica analiza economicofinanciara: analiza microeconomica studiaza comportamentul......

Words: 656 - Pages: 3

Chifte

...seminte de in (cantitate mica) – uruiala – de la Plafar La 1 lingura de seminte = 2 linguri de lapte, dar la 10 linguri de seminte – 8 linguri de lapte Ceapa dupa gust Marar, condiment (piper, cimbru, etc) 2 – 3 oua Amestec tot. daca mai trebuie ingrosat, mai pui seminte. Sint mai multe Se prajesc in Dry Cooker (adica nu in ulei) Fulgi de ovaz, seminte de dovleac, germeni de griu, seminte de in (cantitate mica) – uruiala – de la Plafar La 1 lingura de seminte = 2 linguri de lapte, dar la 10 linguri de seminte – 8 linguri de lapte Ceapa dupa gust Marar, condiment (piper, cimbru, etc) 2 – 3 oua Amestec tot. daca mai trebuie ingrosat, mai pui seminte. Sint mai multe Se prajesc in Dry Cooker (adica nu in ulei) Fulgi de ovaz, seminte de dovleac, germeni de griu, seminte de in (cantitate mica) – uruiala – de la Plafar La 1 lingura de seminte = 2 linguri de lapte, dar la 10 linguri de seminte – 8 linguri de lapte Ceapa dupa gust Marar, condiment (piper, cimbru, etc) 2 – 3 oua Amestec tot. daca mai trebuie ingrosat, mai pui seminte. Sint mai multe Se prajesc in Dry Cooker (adica nu in ulei) Fulgi de ovaz, seminte de dovleac, germeni de griu, seminte de in (cantitate mica) – uruiala – de la Plafar La 1 lingura de seminte = 2 linguri de lapte, dar la 10 linguri de seminte – 8 linguri de lapte Ceapa dupa gust Marar, condiment (piper, cimbru, etc) 2 – 3 oua Amestec tot. daca mai trebuie ingrosat, mai pui seminte. Sint mai multe Se prajesc in Dry Cooker......

Words: 1105 - Pages: 5

Study Case : Renault

...puse în practică. Cei doi fraţi erau reticenţi cu privire la reuşita invenţiei lui Louis. Însă acesta a arătat că invenţia sa este o descoperire de viitor într-un mod cum nu se putea mai bine. Împreună cu Marcel, el a condus autovehiculele construite de ei în mai multe rally-uri. Începand cu cursa Paris-Trouville din anul 1899, ei au obţinut victorie după victorie, inclusiv în cursele Paris-Bordeux, Paris-Berlin şi, cea mai importantă dintre toate, Paris-Viena câştigată de Marcel în 1902. Aceste victorii repurtate au fost cele mai bune forme de reclamă şi marketing pentru vehiculele produse de “Fraţii Renault”. Publicul, care îi admira din ce în ce mai mult de la cursă la cursă, a contribuit la mărirea caietului de comenzi de la lună la lună. Autovehiculele erau vândute pentru 3.000 de franci, adică echivalentul salariului mediu în Franţa anului 1900. Compania s-a extins rapid; în 1902 atelierele sale au ajuns la o suprafaţă de 7.500 mp. Catalogul Renault cuprindea mai multe modele, inclusiv prima “limuzină” de pe piaţă. În acelaşi an, Louis Renault a introdus primul motor Renault care avea 4 cilindri şi 24 cai putere. Curând după acesta, el a patentat primul motor turbo. În 1903, o tragedie a marcat viaţa companiei şi a familiei Renault: Marcel Renault a murit în urma unui accident în timpul cursei Paris-Madrid. Aceasta a fost o mare lovitură pentru Louis, care nu a pierdut numai un frate, ci şi pe cel mai loial susţinător al său. El a renunţat pentru totdeauna la a mai......

Words: 1941 - Pages: 8

Ana Maria

...practica economica grupeaza categoriile de preturi dupa mai multe criterii si anume: Din punct de vedere al modului de formare. Din punct de vedere al naturii si obiectului pietei. Dupa natura obiectului schimbului Dupa stadiul dupa care se realizeaza schimbul. Dupa sfera de aplicabilitate in cadrul pietei mondiale. Din punct de vedere al modului de formare Preturi administrate – sunt stabilite de producatori pe baza unor reglementari generale sau proprii. La baza estimarii preturilor stau costurile medii, cota cheltuielilor generale si rata profitului. In aceasta categorie se intalnesc preturi unice al caror niveluri este fix. Preturi cu limite de variatie stabilite. Preturi libere – sunt preturile libere ce se formeaza pe piata prin mecanismul cererii si ofertei, nesupuse nici unui fel de reglementari. Din punct de vedere al naturii si obiectului pietei Preturi ale bunurilor materiale si ale serviciilor Preturi ale factorilor din productie Preturi sau cursuri ale hartiilor de valoare Preturi ale banilor corespunzatori pietei Titlurilor financiare si monetare. Preturi dupa natura obiectului schimbului Preturi industriale Preturi agricole Tarife pentru servicii Dupa stadiul in care se realizeaza schimbul Preturi cu ridicata Preturi cu amanuntul Dupa sfera de aplicabilitate in cadrul pietei......

Words: 672 - Pages: 3

Dupa

...Current position- aktualna promocja Marketing tactics- taktyki marketingowe Implementation- realizacja Benchmarketing- analiza porównawcza Sales projections- prognoza zbytku Marketing activites- działania marketingowe Marketing mix- kompozycja marketingowa Key factor- fabryka główna Free webspace- wolna przestrzeń Webspage design program- program projektujący strony WWW To Reach- dotrzeć Introduction phase- faza wprowadzenia Pricing model- model wyceny Financig- finansowanie To attach- załączyć Outline- zarys/ szkic To Schedule a meeting- ustalić termin spotkania Punctuaction- interpunkcja Attachment- załącznik Attend- uczestniczyć Input- wkład w coś Postpone- odłożyć Recommended retail price- proponowana cena detaliczna Profit margin- marża zysku Break- even point- próg rentowności Going rate- centa standardowa Price war- wojna cen Overheads- koszty ogólne Flat fee- stała opłata Charge by data volume- opłata za wielkość/ pojemność danych bundle= powiązać/ w pakiecie Roll- out- wprowadzenie produktu Enhanced- wzmocnić situation analysis – analiza sytuacji target market – rynek docelowy economic climate – klimat gospodarczy [?] opportunities- możliwości analysis of competitors – analiza konkurencji objectives- cele placement- umieszczenie implementation – realizacja appearance – wygląd, prezencja, występowanie channels of distribution – kanały dystrybucji discount [ reduced price ] - zniżka, rabat list price- cennik logistics –......

Words: 391 - Pages: 2

Protectia Civila

...prietenilor. Principiile generale de acordare a primului ajutor medical. Este un complex de cele mai simple proceduri medicale efectuate la locul accidentului, sub forma de autoajutor, sau ajutor reciproc, la fel de participantii la procesele de salvare cu folosirea echipamentului standard si celui improvizat. Scopul principal este salvarea vietii omului, eliminarea factorului de agresiune si evacuarea rapida sinistratului din zona afectata. Termenul optimal de acordare a primului ajutor medical e pina la 30 min., dupa primirea traumei, si pina la 10 min. in caz de otravire. In caz de oprire a respiratiei acest termen se scurteaza pina la 5-10 minute. Importanta factorului de timp se caracterizeaza prin acea ca: pacientii carora li sa acordat primul ajutor medical in primele 30 de min. dupa traumatizm, complicatiile posttraumatice se micsoreaza in jumatate in comparatie cu traumatii carora li sa acordat ajutor dupa acest termen. Lipsa ajutorului medical timp de 1 ora dupa traumatizm mareste numarul de cazuri de deces la pacientii grav afectati cu 30 %; pina la 3 ore cu 60%; pina la 6 ore cu 90%. Timpul din momentul traumatizmului pina la acordarea primului ajutor trebuie maximal scurtat. Primordial este necesar de eliminat factorul agresiv: de a evacua sinistratul de sub darimaturi, din apa, de scos din incapere arzinda sau din zona afectata de substante otravitoare, de scos din automobil etc. este necesar de a aprecia repede si corect starea sinistratului. In timpul......

Words: 3935 - Pages: 16

Sada

...• LIMBA ENGLEZĂ- Lect.univ.drd. Simona LEBĂDĂ - După tematica : 1. Numărul substantivului în limba engleză 2. Comparaţia adjectivului în limba engleză 3. Verbele modale în limba engleză 4. Rolul monarhiei în Marea Britanie 5. Richard Inimă de Leu 6. Legenda lui Robin Hood 2. Dimensiunea referatului. Un referat trebuie să aibă aproximativ 7-10 pagini format A4, cu textul în Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri. Setarea paginii: 2,5 cm peste tot. Titlurile ?i subtitlurile se scriu cu caracter 16 Bold.• LIMBA ENGLEZĂ- Lect.univ.drd. Simona LEBĂDĂ - După tematica : 1. Numărul substantivului în limba engleză 2. Comparaţia adjectivului în limba engleză 3. Verbele modale în limba engleză 4. Rolul monarhiei în Marea Britanie 5. Richard Inimă de Leu 6. Legenda lui Robin Hood 2. Dimensiunea referatului. Un referat trebuie să aibă aproximativ 7-10 pagini format A4, cu textul în Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri. Setarea paginii: 2,5 cm peste tot. Titlurile ?i subtitlurile se scriu cu caracter 16 Bold.• LIMBA ENGLEZĂ- Lect.univ.drd. Simona LEBĂDĂ - După tematica : 1. Numărul substantivului în limba engleză 2. Comparaţia adjectivului în limba engleză 3. Verbele modale în limba engleză 4. Rolul monarhiei în Marea Britanie 5. Richard Inimă de Leu 6. Legenda lui Robin Hood 2. Dimensiunea referatului. Un referat trebuie să aibă aproximativ 7-10 pagini format A4, cu textul în Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri. Setarea paginii: 2,5 cm peste tot.......

Words: 1022 - Pages: 5

Ultima Noapte de Dragoste Intaia Noapte de Razboi

... fiind în întregime rod al ficţiunii autorului. A doua parte redă experienţa pe front a lui Gheorghidiu, fiind construită sub forma unui jurnal de campanie, având la bază jurnalul de campanie al autorului. Romanul debutează printr-un artificiu de compoziţie, acţiunea din primulcapitol "La Piatra Craiului, în munte" având loc după faptele prezentateulterior. În primăvara anului 1916, în timpul unei concentrări pe ValeaPrahovei, sublocotenentul Gheorghidiu asistă la popota ofiţerilor la o discuţie despre dragoste şi fidelitate, pornind de la un fapt divers apărut în presă; un bărbat care şi-a ucis soţia infidelă fusese achitat la tribunal. Această discuţie provoacă memoria involuntară a personajului, trezindu-i amintirile legate de cei doi ani şi jumătate de căsnicie cu Ela. Ştefan Gheorghidiu, student la Filozofie şi Ela, studentă la Litere se căsătoresc. Cei doi trăiesc în condiţii modeste până când o întâmplare le schimbă viaţa. De Sfântul Dumitru, întreaga familie Gheorghidiu este invitată de unchiul Tache, foarte bogat. După moartea acestuia, Ştefan Gheorghidiu primeşte, în mod neaşteptat, o avere, din care îi rămâne destul chiar şi după procesul pe care mama sa şi rudele i-l intentează. Noul lor statut social îi propulsează pe cei doi soţi în lumea mondenă a capitalei. Gheorghidiu este atras de unchiul său, Nae, în afaceri, unde tânărul ars de febra ideilor se dovedeşte un inadaptat.Spre deosebire de soţul său, Ela (iniţiată de Anişoara) se......

Words: 690 - Pages: 3

Dsfs

...băț de obraznici ce erau; iară cel mic era harnic și cuminte. Vorba ceea : "Sunt cinci degete la o mână și nu samănă toate unul cu altul". Într-o zi, capra cheamă iezii de pe-afară și le zice : – Dragii mamei copilași ! Eu mă duc în pădure ca să mai duc ceva de-ale guri. Dar voi, încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul, și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când voiu veni eu, am să vă dau de știre, ca să mă cunoașteți, și am să vă spun așa : Trei iezi cucuieți Ușa mamei descuieți ! Că mama v-aduce vouă : Frunze-n buze, Lapte-n țâțe, Drob de sare În spinare, Mălăieș În călcăieș Smoc de flori Pe subsuori. Auzit-ați ce-am spus eu ? – Da, mămucă, ziseră iezii. – Pot să am nădejde în voi ? – Să n-ai nici o grijă, mămucă, apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieți, și ce-am vorbit odată vorbit rămâne. – Dacă-i așa, apoi veniți să vă sărute mama ! Dumnezeu să vă apere de cele rele, și mai rămâneți cu bine! – Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic, cu lacrimi în ochi, și Dumnezeu să-ți ajute ca să te întoarne cu bine și să ne-aduci demâncare. Apoi capra iese și se duce în treaba ei. Iar iezii închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Dar vorba veche : "Păreții au urechi și fereștile ochi". Un dușman de lup - ș-apoi știți care ? - chiar cumătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei, când vorbea capra cu dânșii. "Bun ! zise el în......

Words: 2697 - Pages: 11

Bfzxdbdzf

...Internationala dupa 1989 Profilul comunist de imagine Imaginea interna si externa a tarii a trebuit sa fie modelata astfel incat sa corespunda ideologiei si dorinței dictatorului comunist Nicolae Ceaușescu. In ciuda eforturilor sale de a procura o imagine cat mai buna, in anii ’80, presa internaționala a construit o imagine sumbra,terifianta, a României Comuniste. Astfel, cetățenii străini știau ca : * Despotul comunist si-a lăsat poporul sa flamanzeasca,in timp ce carnea si grânele erau exportate; * Din ordinul lui Ceaușescu unii opozanți ai regimului comunist au fost iradiați, urmând ca mai târziu sa moara de cancer; * Ceaușescu a angajat 700 de arhitecți, 20 000 de muncitori, cheltuind aprox. 3.3 miliarde de dolari pentru ridicarea Casei Poporului. Fiind a doua clădire ca mărime de pe glob, ea găzduiește, pe langa cele doua camere ale Parlamentului si un muzeu de arta moderna. * Din ordinul Dictatorului, in anul 1984, au fost demolate numeroase monastiri si locuințe omenești cu scopul de a construi centrul Bucureștiului de astăzi; * In urma unui experiment supus locuitorilor din mediul rural, așa numita „sistematizare a satelor”, peste 11 000 de sate au fost demolate, sub pretextul ca locuitorii lor vor deveni cetățenii unor orașe moderne „complexe agro-industriale”. Acest proiect a fost, din fericire sistat, de un protest internațional. Per ansamblu, imaginea tarii noastre era a unei tari arhaice,tarat intr-o direcție greșita. Profil de......

Words: 1158 - Pages: 5

Tehnici Şi Manevre Fundamentale În Masaj

...TEHNICI ŞI MANEVRE FUNDAMENTALE ÎN MASAJ Protocol 1. Regiunea spatelui (regiuni: dorsală, lombară, sacrată) 1. Efleurajul iniţial - forma longitudinală - simultan (variante „tras/împins”) - alternativ - forma transversală - simultan - alternativ - “în romb” pe regiunea lombară - pe grupe musculare (“mână după mână”): marele dorsal, trapez inferior, trapez mijlociu 2. Presiuni - NU se execută pe regiunea lombară - simultane în ritmul respiraţiei (la sfârşitul expirului), cu precădere la baza regiunii dorsale; - alunecate, pe coloană cu o palmă în prelungirea coloanei, iar cealaltă perpendiculară pe ea; - cu policele de o parte şi de alta a apofizelor spinoase 3. frământat - longitudinal – cu o singura mână pe o parte - pe ambele părţi - transversal - în cută - în contratimp (“în val”) - geluire - palpare rulata 4. fricţiune – cu degetele, policele, podul palmei, rădăcina mâinii (eminenţa tenara/hipotenara), marginea cubitală, despicătura mâinii, pumn, nodozităţi 5. vibraţii - alunecări vibrate în lungul regiunii - vibraţii statice pe locul dureros 6. tapotament – NU se execută pe regiunea lombară protejând lojile renale - tocat – cu marginea cubitală ...

Words: 1199 - Pages: 5

Profile of a Leader

...mediocra.La varsta de 11 ani a cumparat prima actiune, la 13 ani si-a dedus din impozit valoarea bicicletei lui drept cheltuieli de capital, iar la 14 ani si-a cumparat o mica ferma din banii stransi din livrarea ziarelor.A absolvit Universitatea din Nebraska, dupa care a studiat bussines-ul sub indrumarea maestrului Benjamin Graham. In 1962 a cumparat actiuni la o firma de textile, Berkshire Hathaway.Cu timpul a renuntat la producerea de textile si a transformat aceasta companie intr-un instrument de investit care detine astazi 27 de companii publice si 65 private(Coca-Cola, Gillette Razors, See’s Candy, Gulfstram Jet si Geico).Cu doar 16 angajati aceasta a devenit o afacere de 115 bilioane de dolari.Ghici ghicitoare ghici cine e?Ati ghicit e Warren Buffett(78 de ani), presedintele si directorul executiv al companiei Berkshire Hathaway care a reusit in doar 33 de zile sa-si mareasca averea neta cu 8 miliarde de dolari. Hai sa presupunem ca o persoana a investit 10000 $ in 1956 intr-un parteneriat a lui Buffet, cand acesta a inceput afacerile. Sa zicem ca parteneriatul s-a incheiat in 1968, si aceasta a reinvestit totul in Berkshire Hathaway. Astazi aceasta persoana ar avea o avere mai mare de 280 milioane $- dupa plata tuturor taxelor.Va pare rau nu, ca nu v-am zis mai devreme? Ce ne place la el?Locuieste in aceiasi casa, cu 3 dormitoare, pe care a cumparat-o acum 50 de ani si declara ca nu are nevoie de nimic in plus.Isi conduce singur masina si nu are garzi de......

Words: 3706 - Pages: 15

Institutii

...(reglementeaza) si furnizeaza stabilitate si semnificatie. Aceste institutii si organizatii opereaza la niveluri multiple de autoritate de la sistemul global la relatii locale; au o conotatie de stabilitate si se opun procesului de schimbare atat celor de crestere cat si celor discontinue. Institutiile si organizatiile impun restrictii prin definirea unor granite legale, morale si culturale ce delimiteaza activitatile legitime de cele ilegitime. Intervin in diferende economice, sociale si militare. Interventii la nivel diplomatic prin embargou sau prim conflict deschis militar. Procesul de constructie. De cele mai multe ori acestea sunt o continuare a unor institutii mai vechi (ONU- continuarea Ligii Natiunilor; NATO- apare dupa interventia americana). Mark Schuman spune ca in ceea ce priveste aparitia institutiilor si organizatiilor, ca “impulsul necesar pentru crearea unei institutii internationale consta in elaborarea, recunoasterea si numirea unei probleme de fond” (razboi, pace, criza economica), la care nici o institutie existenta pana atunci nu ofera un repertoriu satisfacator de raspunsuri. Stabilitatea si inertia sunt stari normale ale institutiilor si organizatiilor internationale. Actorii organizationali sunt in functie de ceea ce inseamna aceste institutii: state, corporatii transnationale sau organizatii nonguvernamentale Reactii strategice din partea institutiilor si organizatiilor Organizatiile si......

Words: 5469 - Pages: 22