Hejla

In: Other Topics

Submitted By elinochka93
Words 264
Pages 2
3 samfundstyper
Traditionelle samfund – mennesket er styret af traditionerne. * Tæt tilknyttet til normerne, og fællesskabet. * Tilknyttet til familien.

Det moderne samfund * Voksede sammen med industrialiseringen * Slutningen af 1800 tallet. * Mennesket er styret af over jeg’et. Styret af samvittigheden og uafhngig af familiens normer og traditioner * Giver skyldfølelse ikke at leve op til det moralske krav, men mennesket er mere frit i traditionssamfundet
Det senmoderne * Service og informationssamfund * Mennesket er gruppestyret. * Mennesker søger konstant anerkendelse og bekræftelse * Prøver at leve op til andres forventinger * Bryder ud af rammen * Danner sin egen indentitet * Opstod midten af 1900 tallet

Ægteskab – gifter sig med en ny viden en blot for bare en generation siden.
I det senmoderne samfund får vi konstant informationer, som gør at vi er blevet mere skeptiske og refleksive da der konstant dukker nye informationer op, og da der konstant er modsigelser.

Positive sider af det senmoderne samfund:
Medierne kan fremstå som positiv
Vi bliver hurtigt oplyst.
De sociale medier, som feks facebook, kan åbne flere døre.
-

* Der er meget manipulation fra mediernes og politikkernes side, at forhindrer os i at danne vores egen billede af omverdenen.

Problemstillingen:
Selvoptagelsen har altid eksisteret, men bare på forskellige grundlag. Førhen hvis en mand var tyk, og en kvinde var bleg var det et udtryk for prestige.
I dag bruger vi blandt andet de sociale medier til at udtrykke vores status/prestige
Vi er ikke mere selvoptagede i dag, end dengang. I dag har alle bare muligheden for at se andre folks billeder, hvor før i tiden, skulle man først ”inviteret” indenfor for at se de…...

Similar Documents