Joongi

In: Business and Management

Submitted By joongi
Words 832
Pages 4
Một số phong tục lạ về phụ nữ trên thế giới | Geisha — Hình tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản tiêu biểu. Gái trinh tế thần. Cô gái Ấn Độ với của hồi môn.Geisha — Hình tượng văn hóa truyền thống Nhật Bản tiêu biểu Nhiều người vẫn nghĩ geisha là hình ảnh một loại điếm hạng sang nhưng ở Nhật Bảngeisha lại là một hình tượng văn hóa truyền thống tiêu biểu. Cuộc đời của những kỹ nữ Nhật này ra sao? Thường thì các cô “được” cha mẹ gả bán vào một nơi “tạm giam” thanh lâu hay phòng trà để làm việc giống như một gái hộp đêm không hơn không kém. Tại đây, họ được đào tạo thành những geisha tài năng, hoàn hảo, có thể làm hài lòng khách bằng những bài ca, lời hát, điệu nhảy và ngay cả những lời nói đùa. Giống như hầu hết mọi phòng trà khác, khi ở cùng geisha, khách làng chơi được thần tượng hóa như một ông hoàng. Tuy nhiên, geisha không phải là thứ gái hạng bình dân mà nàng là chủ nhân của bản thân mình, muốn sống ở phòng trà hay phòng riêng cũng được. Đặc biệt, các geisha chỉ ngủ chung với người mà họ muốn. Giá cả và tiền boa một đêm do họ tự quyết định. Các kỹ nữ này chỉ được tự do khi nào tự nàng hay một mạnh thường quân nào đó bỏ tiền mua nàng ra. Một kỹ nữ tập sự hay maiko thường bị buộc phải kiếm một đại gia đỡ đầu để trợ giúp kinh tế. Bù lại, các geisha sẽ cống hiến tình yêu thật sự để đền đáp. Cácgeisha này có thể lấy chồng hoặc ở già nhưng phổ biến nhất là họ thường chọn cho mình một tình nhân để được cung phụng.Gái trinh tế thần |
Ghana, Ashanti ngoài được biết đến như một bộ tộc lớn mạnh nhất và là xử sở của một phong tục kỳ quái, tàn bạo hiện vẫn tồn tại đến ngày nay: tục trokosi (nô lệ tế thần). Trokosi là tục dâng nộp gái trinh để phục vụ cho các tù trường hoặc giáo sĩ. Đây là cái giá phải trả cho những gia đình mang tội trộm cắp, ngộ sát… Người ta tin rằng chỉ khi cống nộp thể xác một cô gái trinh nguyên trong gia đình mình cho thần linh thì tội lỗi ấy mới có…...

Similar Documents

Managerial Business Failure

...Managerial Organization Jeanette Melchor LDR/531 Organizational Leadership University of Phoenix March 21, 2013 Prof. Miguel Rodriguez Managerial Organization The Daewoo organization was successful but they collapsed committing a fraud of billions of dollars of accounting fraud, one of the biggest on history. Daewoo’s CEO was sentenced to eight years in prison and he had to pay a penalty of $22 billion. Daewoo’s failure didn’t stayed in Korea but demised foreshadowed corporate scandals and debilitating the confidence in financial markets and corporates are around the world’’. According to Joongi Kim. "A Forensic Study of Daewoo's Corporate Governance: Does Responsibility for the Meltdown Solely Lie with the Chaebol and Korea? “ Leading investments banks, securities analysts, financial institutions, credit agencies and account firms all over the world failed to address its problem. During the peak of the Dawoo was a company with almost thousands of employees in 500 local and global companies that worked in over 100 countries and their management received academic recognition and awards for the success that they had”. “The Daewoo collapsed served as one of the earliest warnings signs of management breakdown that spread all over the world. Daewoo’s CEO Kin Woo- Chong failed to follow basic legal and managerial principles such as internal control, accounting and financial discipline. In one point they put too much emphasis...

Words: 1050 - Pages: 5