Kewangan Korporat

In: Business and Management

Submitted By izzatifadzil
Words 1703
Pages 7
ISI KANDUNGAN Bil | Item | Muka Surat | 1 | Pengenalan | | 2 | Isu | | 3 | Masalah | | 4 | Analisis WACC | | 5 | Cadangan | | 6 | Kesimpulan | |

PENGENALAN
Deluxe Corporation telah ditubuhkan pada tahun 1915 oleh ayam-petani yang kini menjadi pencetak di satu bilik kedai cetak di St Paul, Minnesota. Kemudian dikenali sebagai Deluxe Check Printers, syarikat merupakan perintis dalam cek perniagaan percetakan yang baru muncul, dan khusus dalam mencetak maklumat peribadi pada cek dan buku cek. Deluxe menjadi sebuah syarikat yang didagangkan secara umum pada tahun 1965, dan didagangkan di Bursa Saham New York pada tahun 1980 di bawah nama Deluxe Corporation. Syarikat ini pembekal terbesar cek di Amerika Syarikat, melayan pelanggan melalui lebih daripada 10000 institusi kewangan. Pengguna Amerika menulis lebih daripada 42 bilion cek setiap tahun, walaupun penggunaan cek telah menurun pada tahun-tahun kebelakangan ini.
Pada awal tahun 1996 Deluxe mengumumkan perancangan untuk mengurangkan kos operasi dengan $ 150.000.000 dalam tempoh dua tahun. Termasuk dalam ini adalah penutupan yang dirancang 26 daripada 41 loji daftar percetakan syarikat , pengurangan 30 peratus dalam perbelanjaan modal , pelaksanaan fungsi pembelian berpusat, dan pemberhentian 30 peratus daripada pegawai-pegawai syarikat. Dilepaskan pada tahun 1996 adalah T / Maker Syarikat , Borang Penjagaan Kesihatan , Perkhidmatan Pemprosesan Alliance Financial , borang Inc Deluxe UK , dan perniagaan bentuk bank dalaman.
Satu penyusunan semula operasi yang hanya tinggal dengan empat segmen perniagaan utama pada tahun 1997. Sistem Kertas Pembayaran Deluxe terdiri daripada cek perkhidmatan percetakan yang kekal teras syarikat, termasuk Cek Semasa dan Deluxe Kanada Inc, yang telah ditubuhkan pada tahun 1994 untuk menyediakan institusi kewangan Kanada dengan cek dan borang-borang kewangan.…...

Similar Documents

Celcom

...Financial Statement 54 56 64 Additional Compliance Statement Board Audit Committee Report Statement On Internal Controls 2 Perutusan Pengerusi 11 Ulasan Operasi 24 Pencapaian Kewangan 26 Data Kewangan Lima Tahun Kumpulan 28 Lembaga Pengarah & Profil 41 Penyata Tadbir Urus Korporat 54 Penyata Tanggungjawab Pengarah Berhubung dengan Penyata Kewangan 54 Penyata Pematuhan Tambahan 56 Laporan Lembaga Jawatankuasa Audit 64 Penyata Kawalan Dalaman 67 Peristiwa-peristiwa Penting Tahun 2002 72 Maklumat Korporat 67 Event Highlights Of The Year 72 Corporate Information 76 Group Corporate Structure 81 Directors' Report 84 Statement By Directors 84 Statutory Declaration 85 Auditors' Report 86 Income Statements 87 Balance Sheets 88 Consolidated Statement Of Changes In Equity 89 Statement Of Changes In Equity 90 Cash Flow Statements 92 Notes To Financial Statements 138 Group's Held Properties 144 Statistics On Shareholding 218 Notice of Annual General Meeting 227 Statement Accompanying Notice Of Annual General Meering 231 Form of Proxy 76 Struktur Kumpulan 151 Laporan Para Pengarah 154 Penyata Para Pengarah 154 Akuan Berkanun 155 Laporan Juruaudit 156 Penyata Pendapatan 157 Lembaran Imbangan 158 Penyata Perubahan Dalam Ekuiti Disatukan 159 Penyata Peruabahan Dalam Ekuiti 160 Penyata Aliran Tunai 162 Nota-nota Kepada Penyata Kewangan 208 Hartanah Kumpulan 214 Statistik Pegangan Saham 218 Notis Mesyuarat Agung Tahunan 227 Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan 232 Borang......

Words: 89515 - Pages: 359

One Malaysia

...negara. Manifesto Barisan Nasional 10 : Sumber Semula Jadi * Menawarkan insentif kewangan kepada premis komersial dan persendirian yang melabur dalam sumber-sumber teknologi hijau. * Memulihara sungai dan anak sungai. * Memulihara hutan dan melaksanakan program penanaman semula hutan. * Menguatkuasa undang-undang yang lebih ketat dan dikemas kini untuk mencegah kegiatan penerokaan haram. * Menggunakan teknologi hijau dalam pengurusan sisa pepejal. Manifesto Barisan Nasional 11 : Belia * Memperuntukkan tabung, latihan dan insentif kepada belia yang mahu melakukan usaha niaga komersial. * Menyediakan ruang komersial di dalam kompleks beli-belah selama sehari pada setiap bulan untuk golongan belia mempamerkan dan memasarkan produk kreatif dan perkhidmatan mereka. * Mewujudkan inkubator bagi memupuk kualiti kepimpinan dan kreativiti. * Mewujudkan lebih banyak lokasi WiFi percuma terutama di kawasan luar bandar dan separa bandar. * Melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi di peringkat serantau dan antarabangsa, dan mempromosikan gaya hidup yang lebih sihat. * Mengkaji semula undang-undang berkaitan hiburan untuk promosi seni persembahan dan kebudayaan. Manifesto Barisan Nasional 12 : Keselamatan Sosial * Memperhalusi dan menambah baik jaringan bantuan keselamatan menerusi sistem pengkalan data yang bersepadu. * Menyediakan bantuan kewangan dan peluang pendidikan untuk golongan berpendapatan rendah tanpa mengira......

Words: 4296 - Pages: 18

Jurnal Iab

...yang telah dijalankan hendaklah mempunyai kertas kerja. 8. Menerangkan bahawa pelawat untuk Kluster akan hadir pada bila-bila masa sahaja. 9. Buat agihan tugas supaya kerja siap dengan cepat dan tidak membebankan. | LOG HARIAN PENANDA ARASAN TARIKH | 30 MAC 2012 | AKTIVITI | PERBINCANGAN GURU BESAR DENGAN PEMBANTU TADBIR SK PENJOM | ORGANISASI | PENGURUSAN KEWANGAN SK PENJOM | LOKASI | PEJABAT | CATATAN KEPIMPINAN | 1. Mencari punca kurang 100 dalam buku rekod kewangan sekolah. 2. Kesilapan telah dikesan iaitu pada bulan 2. 3. Tulisan terlalu kecil. 300 dilihat sebagai 200. | LOG HARIAN PENANDA ARASAN TARIKH | 2 APRIL 2012 | AKTIVITI | MESYUARAT AJK PERANCANG SEKOLAH | ORGANISASI | SK PENJOM | LOKASI | BILIK GURU BESAR | CATATAN KEPIMPINAN | 1. Guru Besar merancang untuk mengadakan Majlis Perasmian KAFA secara besar-besaran di SK Penjom. 2. Program ini dimasukkan ke dalam Program 3K. 3. Aka nada pameran kesihatan dan keselamatan. Kerjasama dengan JKJR, Bomba dan Polis. 4. Bajet akan dimohon dari JASA sebanyak RM 15000 dan sumbangan lain dari pihak korporat. 5. VIP adalah Tuan Kadi dan Pengarah JASA Pahang. 6. Jamuan makan untuk 500 orang. 7. Acara lain adalah sukan beredar. 8. Jemput Persatuan Belia berdekatan untuk menyertai. | LOG HARIAN PENANDA ARASAN TARIKH | 3 APRIL 2012 | AKTIVITI | MESYUARAT DENGAN PEKERJA KEBERSIHAN | ORGANISASI | SK PENJOM | LOKASI | BILIK GURU BESAR | CATATAN......

Words: 1048 - Pages: 5

Swot

...pembayaran insuran pula telah menunjukkan 76 (83.5%) organisasi melakukan pembayaran mengikut tahunan dan 9 (9.9%) organisasi membayar secara sukuan. Cuma 4 (4.4%) organisasi membayarnya secara bulanan dan hanya 2 (2.2%) organisasi melakukan pembayaran secara penuh. Kategori jenis polisi yang dilanggani oleh setiap organisasi adalah jenis rompakan atau kecurian, kewangan, motor, tanggungan awam, kebakaran, tanggungan pekerja dan pampasan pekerja. Terdapat 20 (22.0%) organisasi melanggani jenis pampasan pekerja asing, 31 (34.1%) organisasi melanggani jenis kehilangan yang berlanjutan dan 3 (3.3%) organisasi melanggani jenis kerosakan mesin. 3. Analisis Statistik Deskriptif Analisis ststistik diskriptif akan menjelaskan tentang kekerapan, peratusan, sisihan piawai dan min. Penjelaskan adalah berpandukan kepada dua bahagian yang terdapat di dalam soal selidik iaitu bahagian kualiti perkhidmatan dan kepuasan pengguna. 1. Kualiti Perkhidmatan Pemboleh ubah kualiti perkhidmatan mengandungi enam dimensi iaitu jaminan, perancangan kewangan yang mengikut kehendak pelanggan, kecekapan, kewujudan, imej korporat dan teknologi. 4.3.1.1 Dimensi jaminan Dimensi jaminan mempunyai lima kenyataan (Jadual 4.3.1.1). Kenyataan “Mendekati pelanggan melalui pendapat dan pandangan daripada pelanggan” mempunyai nilai min 4.35. Ini diikuti oleh kenyataan “Mempercayai ejen apabila menjelaskan polisi insuran” nilai min 4.23. Kenyataan “Kejelasan dalam menjelaskan terma-terma......

Words: 3465 - Pages: 14

School

...PELAJARAN 946 PENGAJIAN PERNIAGAAN Matlamat Sukatan pelajaran ini bertujuan memperkenal dan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dalam pengajian perniagaan bagi membolehkan pelajar/calon meneruskan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi atau ke peringkat kelayakan profesional, dan menceburi kerjaya dalam bidang pengurusan, perniagaan atau keusahawanan. Objektif Objektif sukatan pelajaran adalah untuk membolehkan pelajar/calon (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) memahami dan menghayati bidang perniagaan dan pengurusan serta peranan dan sumbangannya terhadap masyarakat dan negara; memahami fungsi perniagaan yang merangkumi bidang pengurusan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; mengurus dan menyelesaikan masalah perniagaan berkaitan dengan pengeluaran, pemasaran, kewangan, dan sumber manusia; memahami dan menghayati peranan, fungsi, dan tugas pengurusan dalam organisasi perniagaan; memahami dan menghayati peraturan dan keperluan pengurusan perniagaan; membina kemahiran menganalisis dan menyelesaikan masalah perniagaan; membina kemahiran berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan dengan berkesan; memahami dan menghayati bidang keusahawanan; membina kemahiran untuk menceburi bidang keusahawanan; memahami dan menghayati peranan perniagaan dalam pasaran antarabangsa; memahami dan menghayati etika dan tanggungjawab sosial perniagaan. 1 Penggal 1 Tajuk A: PERNIAGAAN 1 Perniagaan dan Persekitarannya 1.1 Pengenalan kepada perniagaan 1.1.1......

Words: 8603 - Pages: 35

Perancang Kewangan Islam

...PERANCANG KEWANGAN ISLAM Sudah menjadi fitrah kehidupan, setiap insan mempunyai cita-cita, angan-angan dan impian untuk mendapat kehidupan yang baik. Seringkali kehidupan yang baik dikaitkan dengan wang dan material yang disandarkan kepada tabungan dan perbelanjaan. Ini bermakna, anda perlu menentukan matlamat kewangan anda samada anda menabung untuk berumahtangga, membeli rumah, kenderaan, dana pendidikan anak, pembiayaan perubatan atau merancang persaraan yang selesa. Oleh itu, anda perlu merancang dan mengurus perihal kewangan dengan baik, teratur dan terarah yang dapat menjadikan impian kewangan yang anda idam-idakan itu menjadi kenyataan. Lebih awal anda mula merancang, bertambah baik peluang anda, memandangkan anda akan mempunyai masa yang lebih panjang dan lebih fleksibel. Kita perlu sedar betapa perlunya merancang kewangan demi memenuhi matlamat hidup, lebih-lebih lagi bagi golongan muda yang berhijrah keluar meninggalkan rumah samada untuk melanjutkan pelajaran, bekerja atau mendirikan rumah tangga. Golongan ini perlu mempunyai asas tentang hidup berdikari dan jumlah kos yang diperlukan untuk menampung kehidupan tersebut. Tentu sekali tempat tinggal dan wang yang mencukupi diperlukan untuk menyara perbelanjaan harian dan juga simpanan bagi menampung keperluan yang tidak dirancang seperti bil-bil perubatan dan sebarang kecemasan. Bergantung kepada gaya hidup, mereka ini mungkin mempunyai senarai keperluan yang lebih panjang. Oleh yang demikian, mereka ini......

Words: 676 - Pages: 3

Report

...saham di syarikat Nike dengan melihat kedudukan kewangan syarikat ini. PENYELESAIAN MASALAH Bagi menyelesaikan masalah penurunan dalam pendapatan bersih, syarikat Nike perlu menjual produknya pada separuh harga iaitu diantara $70 hingga $90 sepasang. Syarikat ini juga perlu menekankan garis pakaian seperti yang di bawah kepimpinan industi veteran Mindy Grossman dimana Mindy Grossman mempunyai pencapaian yang terbaik dalam pengeluaran Polo Jeans. Pihak pengurusan juga perlu 1. Keputusan belanjawan modal Kos modal boleh digunakan sebagai jalan pengukur untuk menerima satu cadangan pelaburan. Secara umumnya, syarikat akan memilih projek yang memberikan pulangan yang memuaskan. Dalam pelbagai kaedah belanjawan modal, kos modal adalah faktor utama dalam menentukan projek. Ia mengukur prestasi kewangan dan menentukan kebolehterimaan semua peluang pelaburan. 2. Mereka bentuk struktur kewangan korporat Kos modal adalah penting dalam mereka bentuk struktur modal syarikat. Kos modal dipengaruhi oleh peluang dalam struktur modal. Seorang eksekutif kewangan perlu membuka mata terhadap ketidakstabilan pasaran modal dan cuba untuk mencapai struktur modal ekonomi bagi syarikat itu. Dalam usaha lain, syarikat cuba untuk menggantikan pelbagai kaedah kewangan dalam usaha untuk mengurangkan kos modal bagi meningkatkan harga pasaran dan nilai seunit saham. 3. Menitikberatkan mengenai kaedah pembiayaan Seorang eksekutif kewangan perlu mempunyai pengetahuan mengenai......

Words: 809 - Pages: 4

Kebebasan Kewangan

...mampu mencecah 10% dari pendapatan.  8. Menambah pengetahuan dengan pelbagai bahan bacaan. (Macam baca blog ni atau dapatkan maklumat di www.KewanganPeribadi.com)  9. Fokus, konsisten. Jangan lari daripada matlamat asal. (Jika nak hapus hutang, jangan pula dalam masa yang sama buat hutang baru!)  10. Mempunyai sistem pengurusan kewangan yang sistematik.  Hasilnya Pada 2009…Tuan Sayeed telah.., 1. Naik pangkat dalam kerjaya. 2. Memiliki 6 rumah dan salah satunya daripada diduduki oleh beliau. 3. Simpanan mencecah 6 angka (Ratusan Ribu) 4. Nilai aset bersih (net worth RM 890,000) 5. Dapat menyimpan 15% dari pendapatan.   Cuba kita perhatikan apakah strategi yang digunakan? Kurangkan perbelanjaan + tambah pendapatan = Hutang selesai KEBEBASAN KEWANGAN atau FINANCIAL FREEDOM? Begini caranya…Kita hendaklah ; a) Belajar memahami Konsep perbelanjaan yang betul; b) Mengenalpasti kita berada di mana dan pendapatan kita datang daripada mana; c) Membuat keputusan sama ada kita hendak berada di mana dan pendapatan kita datang dari mana; d) Membuat keputusan FINANCIAL FREEDOM untuk kita; e) Menimba ilmu kewangan untuk menjadi CELIK Kewangan; f) Bersedia dan sedar akan risiko dalam kita mencapai FINANCIAL FREEDOM; dan g) Mendapatkan ilmu, kemahiran dan STRATEGI yang terbaik untuk berjaya mencapai FINANCIAL FREEDOM....

Words: 292 - Pages: 2

Soalan Kuiz Pengurusan Kewangan

... A. I dan II sahaja. B. I, II, dan III. C. I, III, dan IV. D. III dan IV sahaja. 5. Bagaimana masalah kewangan boleh berlaku? V. Berbelanja secara berlebihan. VI. Terlalu banyak berhutang. VII. Mempunyai simpanan kecemasan. VIII. Menggunakan kad kredit dalam satu masa. A. I, II, dan III. B. I, II, dan IV. C. II, III, dan IV. D. Semua jawapan di atas. 6. Apakah institusi yang berada di bawah kawalan Kementerian Kewangan dalam pasaran modal Malaysia? IX. Suruhanjaya Syarikat X. Jawatankuasa Pelaburan Asing XI. Suruhanjaya Sekuriti XII. Bank Negara A. I dan II sahaja. B. II dan III sahaja. C. III dan IV sahaja. D. I dan IV sahaja. 7. Berikut adalah akta tatacara kewangan 1957: XIII. Seksyen 11 Kumpulan Wang Luar Jangka (Contingencies Fund) XIV. Seksyen 5 Viremen Peruntukan Pembangunan XV. Seksyen 8 Pengeluaran wang daripada Kumpulan Wang Disatukan XVI. Seksyen 15 Anggaran dan Viremen (Estimates and Viremens) A. I, II, dan III. B. I dan IV sahaja. C. II dan IV sahaja. D. Kesemua jawapan di atas. 8. Orang ramai digalakkan mengambil perhatian perkara berikut apabila menilai sesuatu skim pelaburan: M. Berurusan hanya dengan institusi kewangan berlesen dan peniaga yang sah. N. Berwaspada dengan peluang pelaburan yang tidak bertulis. O. Rujuk kepada...

Words: 10874 - Pages: 44

Quality

...1976 sebagai Institut Latihan Sultan Ahmad Shah (ILSAS), yang berkhidmat selama bertahun-tahun sebelum ini sebagai pusat latihan korporat untuk Tenaga Nasional Berhad (TNB) yang dulunya dikenali sebagai Lembaga Letrik Negara (LLN). Pada tahun 1994, ILSAS telah berubah menjadi sebuah institusi pengajian tinggi dan dinamakan sebagai Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional (IKATAN). Ia menawarkan program akademik dalam bidang kejuruteraan dan pengurusan perniagaan di peringkat prasiswazah dan siswazah melalui pautan berkembar dengan universiti tempatan dan luar negara. Pada tahun 1997, IKATAN telah dinaikkan taraf kepada Universiti Tenaga Nasional (UNITEN). Ia merupakan salah satu universiti swasta pertama di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Tenaga Nasional Berhad (TNB). Kolej Kejuruteraan, Kolej Teknologi Maklumat dan Kolej Asas & Pengajian Am terletak di Kampus UNITEN Putrajaya manakala, Kolej Pengurusan Perniagaan & Perakaunan terletak di Kampus UNITEN Sultan Haji Ahmad Shah, Bandar Muadzam Shah, Pahang. KRITERIA 1: KOMITMEN PIHAK PENGURUSAN (MANAGEMENT COMMITMENT) Kepimpinan hari ini sentiasa memerlukan perhatian terhadap faktor dalaman dan luaran – ianya tidak boleh beroperasi secara sendirian di dalam sesebuah organisasi. Ini adalah kerana, suasana yang berbagai (pasaran, teknologi, kewangan, politik, social, perundangan) dalam mana organisasi itu beroperasi, mempengaruhi setiap aktiviti dan idea dalaman. Oleh itu......

Words: 3398 - Pages: 14

Intercultural Problems

...seluruh dunia dan pengedar cip silikon dan dipasang papan litar bercetak. Pejabatnya adalah sebahagian daripada program latihan korporat yang lebih besar, yang dalaman mesra dipanggil 'u benar'. perbadanan itu mempunyai operasi antarabangsa yang luas, dengan Toyo benar, anak syarikat Jepun, bahagian ketiga paling produktif dalam jualan dan pendapatan. Toyo benar bekerja lebih daripada tiga ratus orang dan pada tahun lepas adalah bertanggungjawab untuk pendapatan korporat melebihi 500 juta. Pada mulanya sebahagian daripada bahagian antarabangsa papan benar (intertrue) kumpulan Jepun telah begitu berjaya dan menjadi begitu besar bahawa syarikat itu telah diputar ia di luar ke dalam anak syarikat. Intertrue terdiri daripada semua cpmpanys operasi antarabangsa menjangkakan Amerika utara dan barat usaha Eropah, telah menyediakan peratusan besar Resourses yang ti Toyo benar yang betul telah menuntut kadar bahagian itu. Pada tahun sejak spin-off kumpulan Jepun, namun bahagian antarabangsa telah berkembang pesat keutamaan lain dan tidak lagi sumber internel untuk toyo benar. Toyo benar pada hakikatnya adalah dengan sendiri. Tanpa sebuah organisasi sokongan korporat, ia mempunyai cabaran untuk memupuk hubungan baru dan saluran untuk mengakses pembiayaan korporat dan perkhidmatan sokongan, yang ia kini cuba untuk bergantung kepada banyak. Begitu juga, pegawai korporat adalah menilai semula hubungan dan mempunyai membangunkan inisiatif untuk melihat bagaimana mereka terbaik dapat......

Words: 1654 - Pages: 7

Ekonomi Semasa Dan Kedudukan Kewangan Negara

...20 Jan 2015 Ucapan penuh perutusan khas Perdana Menteri tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara: 1. Pertama-tamanya, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga ke hadrat Allah SWT atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Begitulah ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. 2. Dalam Majlis ini, kita berhimpun bersama-sama, sebahagian pimpinan dan para pentadbir, penjawat awam, ketua-ketua industri dan orang-orang korporat, wakil-wakil kedutaan, golongan NGO dan para sukarelawan.  Seterusnya, yang dikasihi seluruh rakyat Malaysia, sama ada yang di dalam dewan, atau yang sedang menonton juga mendengar perutusan khas ini. 3. Tujuan saya berucap, adalah untuk memberi penjelasan terkini tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Mutakhir ini, terdapat laporan-laporan, kebimbangan dan pertanyaan terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan nilai matawang ringgit. 4. Ketahuilah bahawa, Kerajaan memang sentiasa memantau keadaan ini sejak awal. Sehubungan itu, hari ini, Kerajaan akanmengumumkan beberapa langkah proaktif, untuk membuat pengubahsuaian yang spesifik, bagi menjajar semula dasar-dasar kita, beriring dengan perubahan senario ekonomi global, yang faktor-faktornya, berada di luar kawalan kita. Ini dilakukan, untuk kita terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang menyakinkan lagi boleh dibanggakan. 5. Dalam erti kata lain, I am here today......

Words: 3567 - Pages: 15

Financial Development and Economic Growth in Malaysia

...1.0 Pengenalan Sistem kewangan merupakan satu sistem yang mengandungi institusi perbankan, pasaran kewangan, pengantara kewangan lain seperti dana persaraan dan syarikat insurans. Sebuah badan kawal besar, iaitu bank pusat yang menyelia dan mengawasi operasi pengantara kewangan ini. Ia merupakan satu sektor dalam ekonomi yang menggunakan sumber-sumber produktif untuk memudahkan pembentukan modal melalui peruntukan daripada pelbagai alat-alat kewangan, iaitu memenuhi pelbagai keperluan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Maka, sistem kewangan memainkan peranan yang penting dalam mengerahkan(mobilizing), pengantara untuk simpanan(intermediating saving), dan memastikan sumber-sumber ini adalah diperuntukkan dengan cekap kepada sektor-sektor yang produktif. Selain itu, Wang yang dominan dalam sesebuah ekonomi sekarang ialah wang kredit, wang yang tercipta ekoran aktiviti sektor perbankan mengambil deposit dan mengeluarkan pinjaman. Perkembangan ini serta peningkatan pesat inovasi kewangan dalam ekonomi berasaskan kredit boleh mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di sesebuah negara. Ini yang menjadikan peranan sektor kewangan terhadap pertumbuhan ekonomi sering menimbulkan perdebatan di kalangan ahli-ahli ekonomi. Misalnya Miller (1998) yang menyatakan bahawa sektor kewangan telah dilebih-nyatakan(over-stressed) terhadap pertumbuhan ekonomi. Manakala, ahli ekonomi lain seperti Schumpeter (1911) dan Mikinnon (1973) yang menggunakan pelbagai kaedah ekonometrik telah memberikan......

Words: 3302 - Pages: 14

Peng.Strategik

...pengemasan perniagaan yang dijalankan secara bertahun-tahun dan berdaya saing. 1.3 Visi Untuk cemerlang dalam menyampaikan nilai kepada semua pemegang kepentingan melalui barisan pengurusan yang mantap dan komited kepada tahap etika, integriti dan profesionalisme tertinggi. 1.4 Misi Kulim (Malaysia) Berhad mensasarkan untuk menjadi organisasi korporat yang paling progresif, efisien, menguntungkan dan disegani. Kulim (Malaysia) Berhad akan: • Mengukuhkan dan menyampaikan nilai kepada pemegang kepentingan • Mengoptimakan penggunaan sumber • Mengeluarkan produk bermutu tinggi • Memahami pengguna dengan lebih mendalam • Menjadi warga korporat yang bertanggungjawab kepada masyarakat dan alam sekitar • Beroperasi dengan mengambil kira kebajikan, kesihatan dan keselamatan pekerja, komuniti setempat dan masyarakat awam. 1.5 Logo Korporat [pic] Kulim (Malaysia) Berhad (23370-V) 1.6 Falsafah Korporat 1.6.1 Polisi Bisnes Matlamat utama Kulim (Malaysia) Berhad adalah menyampaikan manfaat kepada pihak-pihak berkepentingan. Mereka menguruskan perniagaan mereka dengan penuh kemahiran, tanggungjawab dan berhemat. Dalam menjalankan bisnes, mereka komited untuk memenuhi keperluan para pelanggan mereka, dan mematuhi undang-undang dan peraturan di mana mereka beroperasi, dengan......

Words: 7214 - Pages: 29

Schedule

...- WP/WF EPPM2033 - Perniagaan Antarabangsa -WP EPPM3014/CCCH3323 - Pengurusan Operasi –WP/WJ EPPM3613/CCCJ3113 - Pasaran dan Institusi Kewangan/Pasaran Wang dan Modal WP/WJ(ulang tawar) 1/2008-2009 (Sem 8) dan sebelumnya EPPM4014/CCCH3123 - Pengurusan Strategik –WP/WJ (ulang tawar) EPPM3713 - Inovasi dan Kreativiti dalam Perniagaan -WP (ulang tawar) EPPM2033 - Perniagaan Antarabangsa -WP (ulang tawar) EPPM3623/CCCJ3213 - Analisis Pelaburan/Pelaburan - WP/WJ EPPM2063/CH3163-Etika dan Tanggungjawab Sosial Korporat-WP(ulang tawar) Nota : * Pelajar tidak perlu mendaftar kursus HHHC9118 di SMPE pada semester hadapan kerana kursus ini perlu dilengkapkan selama 3 semester berturut iaitu pada semester 2 sesi 2011/2012, semester 1 dan semester 2 sesi 2012/2013. Pendaftaran kursus hanya dilakukan pada semester 2 sesi 2012/2013. 1 Sarjanamuda Perakaunan - Kuala Lumpur Semester Kemasukan (Bilangan Semester Pengajian) Kod/Nama Kursus (set)/Taraf Kursus EPPA2013 - Perakaunan dan Pelaporan Kewangan 1 -WP EPPD2023 - Statistik Untuk Ekonomi dan Perniagaan -WF EPPM2073 - Pengantar Pemasaran -WM ZZZTXXX- Asas Keusahawanan dan Inovasi - U1 ZZZT1054 - Pembangunan Diri - U1 1/2011-2012 (Sem 2) 1/2010-2011 (Sem 4) EPPA3034 - Perakaunan dan Pelaporan Korporat II -WP EPPA3053 - Perakaunan Pengurusan -WP EPPM2083 - Prinsip Kewangan Korporat -WM ZZZT1043 - Hubungan Etnik -U1 HHHC9118 (set A)* - Pembangunan Insaniah -UC 1/2009-2010 (Sem 6) EPPA3013 - Pengauditan -WP......

Words: 552 - Pages: 3