Massacultuur

In: Film and Music

Submitted By emilie85
Words 3013
Pages 13
Massacultuur, vermaak en verzet

Actie en expressie
’50 ontstaat de eerste echt Amerikaanse kunststroming: het abstract expressionisme. (Action painting). In de jazz komt de nadruk te liggen op de individuele expressie. De kunstenaars uit de Cobra-groep zijn ook op zoek naar oprechte emoties in de kunst. Ze gaan weer terug naar de kinderlijk eenvoudige kunst. Ze proberen zich te verplaatsen in de belevingswereld van een kind en willen zo het ware gevoel te vangen.

White Light
Jackson Pollock maakt zijn schilderijen met druppels verf of rechtstreeks vanuit de pot. Hij wil zo veel mogelijk contact met het doek vermijden. Hij schakelt zijn denken uit als hij schildert. Op zijn doeken is het automatisme herkenbaar. Niet het schilderij zelf, maar de handeling waaruit het ontstaat is belangrijk.

Bird’s Nest
Charlie Parker is een altsaxofonist. Hij soleert op het ritme van de andere instrumenten. De bebop is veel ingewikkelder en chaotischer dan de swing van de eerdere bands. Bebop komt vooral voor in rokerige kroegen. Parker leest geen noten, maar improviseert op een van tevoren afgesproken tonenreeks.

Vragende kinderen
Cobra wordt opgericht door 6 West-Europese kunstenaars en dichters. De Cobra stijl is terug te vinden op de geschilderde assemblage van Karel Appel. Appel wil zijn onderwerp zo direct en doeltreffend mogelijk neerzetten.

Showtime!
De musical is typisch Amerikaans. Ontstaat begin 20e eeuw. Music hall en de operette zijn herkenbaar, maar de muziek is vooral geïnspireerd op de blanke jazz. Muziek, showballet en de aankleding zijn het belangrijkste bij de musical. Door de geluidsfilm wordt het mogelijk om theatermusicals als film uit te brengen.

Singin’ in the Rain
De hoofdrol in deze musicalfilm wordt gespeeld door Gene Kelly. Alle musicalkenmerken zijn aanwezig: Muziek en dans domineren het filmbeeld en dansscènes ondersteunen…...

Similar Documents