Vokswagen

In: Business and Management

Submitted By taoyajun243
Words 5967
Pages 24
Health & Medical

Informatics
Review Article

Raghupathi and Raghupathi, J Health Med Informat 2013, 4:3 http://dx.doi.org/10.4172/2157-7420.1000132

Open Access

An Overview of Health Analytics
Wullianallur Raghupathi1* and Viju Raghupathi2
1 2

Graduate School of Business, Fordham University, New York, NY, USA Finance and business management, Brooklyn College, City University of New York, Brooklyn, NY, USA

Abstract
Objectives: We examine the emerging health analytics field by describing the different health analytics and providing examples of various applications. Methods: The paper discusses different definitions of health analytics, describes the four stages of health analytics, its architectural framework, development methodology, and examples in public health. Results: The paper provides a broad overview of health analytics for researchers and practitioners. Conclusions: Health analytics is rapidly emerging as a key and distinct application of health information technology. The key objective of health analytics is to gain insight for making informed healthcare decisions.

Keywords: Data warehousing; ETL; Descriptive analytics; Discovery Introduction

analytics; Health analytics; Informed decision; Insight; Predictive analytics; Prescriptive analytics

management, and preventive care. In one scenario, for example, the use of health analytics technologies can ensure that emergency room doctors are briefed and ready to treat patients prior to their arrival by ambulance. Diagnostic and current health data can be downloaded by hospital staff from a wide variety of systems to develop a patient profile that includes past illnesses, chronic conditions, allergies, blood and tissue typing. With this information as well as a constant stream of vital sign data fed directly by paramedics en route to the hospital, receiving doctors can make better…...

Similar Documents

Abcd

...may kurtina, at nakakaakit ang rangya ng ilaw. May ekonomikong dahilan din ang drayber kung bakit nais niyang mapuno nang sobra-sobra sa kapasidad ang dyipni kahit lumabag siya sa batas. Mataas ang lahat—boundary; P70.00; diesoline P1.75; gasolina P3.00. At ang tong sa pulis na pag tumaas ang mga presyo’y tumataas din. Kaya ang drayber ay kinaiinisan. Pumaparada kahit bawat ihihinto ang pasahero kahit saan magaspang sumingit na tila laging may karera. Kailangan niyang kumita. Magbuunganga si Mrs. sa hindi kasyang panggastos. Mataas na rin ang presyo ng simpleng dibersiyong pag-inom ng beer at pagdalaw sa cabaret. Mahalin man o Itakwil Tulad ng pista, ang dyipni ay bahagi na ng buhay Pilipino. Katunayan, ang Ford, Toyota, Vokswagen at Chrysler ay mga kumpanyang multinasyonal na sumakay sa popularidad ng dyipni at lumikha ng mga ganitong sasakyan. Ngunit dahil nilikha nang maramihan, wala sa mga ito ang sining o ang disenyong baroque. Sa halip, isahang lagyan ng makulay na lamang. May ilang drayber ng Tamaraw na sumubok lagyan ng makulay na disenyo ang kanilang sasakyan upang makopya ang magic ng dyipni. Masyadong diretso ang linya ng mass produced na dyipni at hindi akma sa sensibilidad ng Pilipino. Gayunpaman, hindi dapat ikatuwa na lamang nang walang paglilimi ang dyipni. Hindi dahil nandito ang inobasyong Pilipino, na dapat nang yakapin. May katwiran ang panukalang alisin ang dyipni. Kung ikukumpara sa bus, mas magastos at mas maliit ang kapasidad......

Words: 44725 - Pages: 179

Indian Hatchback

...and succeeds the Beetle. This year even the Scirocco goes into production until 1981. * 1976: The Golf GTI comes out of production. * 1983: Production of the second generation Golf begins. Robots are deployed for producing it. * 1999: With the production launch of the Lupo 3L TDI, the first production car to offer fuel consumption of just three litres per 100 kilometres * 2000: In August 2002, at Volkswagen Slovakia, a.s. in Bratislava, mass production of the Touareg, a luxury-class off-road vehicle, is started, marking the Volkswagen brand's move into an entirely new market segment. * 2003: Production of the fifth generation Golf starts. ------------------------------------------------- Awards & Recognition Vokswagen has won the CNBC Overdrive Volkawagen Polo and Business Standard Motoring Award for the Polo. The Polo also won the Subros Car India Award. It also won the NDTV Car and Bike Award, Polo also won the Zigwheels award, the NDTV Car and Bike Award. The Indian Hatchback segment is divided in three, A segment, B segment & B+ segment, ‘A’ Segment The A-Segment covers entry level hatchbacks. These cars make for great city drives and are the first stepping stones for people graduating to cars. They usually feature sub 1 liter engines, are under 4m long and are priced between 1 to 3 lakh Rupees. Competitors The Maruti Suzuki Alto succeeded the Maruti 800 as the king of hatches. The car continues to be a favorite with buyers,......

Words: 6865 - Pages: 28